IVAN FONTANA - KOLOTOČ SVĚTA

26.10.2017 03:28

Nakladatelství Kmen vydává novou básnickou sbírku Ivana Fontany KOLOTOČ SVĚTA. Obálku a ilustrace spáchala Ida Huttová a jsou k nahlédnutí v kolonce ILUSTRACE.