Publikování v týdeníku LITERATURA - UMĚNÍ - KULTURA (LUK)

24.03.2017 00:24

Od začátku letošního roku jsem přispěla svými texty i ilustracemi do týdeníku LUK, konkrétně:

Splnil jsem si všechna přání (nekrolog věnovaný brněnskému básníku Bohumíru Pospíšilovi, jenž zemřel 2. 2. 2017 ve věku nedožitých 92 let) - LUK č. 9/2017, s. 2.

Příspěvek do ankety LUKu na téma Aby náš svět byl opravdu v pořádku (diskuse vyvolaná genderovým útokem vůči básničce Jiřího Žáčka Maminka) - LUK č, 10/2017, s. 3.

Naše Marie (vyznání k 70. narozeninám brněnské básnířky Marie Veselé) - LUK č. 11/2017, s. 2.

Čtyři ilustrace k eseji Petera R. Schustera Odcházející impérium - LUK č. 11/2017, s. 1-4.