MEDIAS RES

26.06.2016 01:57

Odborný internetový magazín MEDIAS RES uveřejnil 19. 6. 2016 v rubrice Politika mou esej PŘIJEĎTE POLÍBIT RUINY. Text byl již dříve (v lednu 2015) publikován ve dvou částech v časopise Literatura, Umění, Kultura (LUK). Esej se zabývá především občanskou válkou na Ukrajině v daném období a snaží se o porovnání aktuální situace s literárními "předobrazy" současnosti, konkrétně s třemi díly světové prózy: s románem Bílá garda Michaila Bulgakova, s románem 1984 George Orwella a novelou Červený smích Leonida Andrejeva.

ODKAZ NA ČLÁNEK:

https://www.mediasres.cz/politika/2985-ivana-blahutovaprijedte-polibit-ruiny.htm